اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • نوسازی ناوگان باری

    نوسازی ناوگان باری

     فروش و تحویل انواع خودروی وانت با استاندارد آلایندگی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۹/۱۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۹/۱۴مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :شرکت شهروند هشتم