اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • خدمات رستوران و برگزاری مجالس

    خدمات رستوران و برگزاری مجالس

     خدمات رستوران و برگزاری مجالس 

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۱/۳۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۳۱مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :رستوران دیلمون
    محل اجرا
    شاندیز