اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • خدمات دبیرخانه سازمان فرهنگی و تفریحی

    خدمات دبیرخانه سازمان فرهنگی و تفریحی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۸/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۳۱مبلغ اعتبار :962,015,472 ریال
    پیمانکار :شرکت شهروند هشتم