اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • تفاهم نامه ارائه بن خرید مواد پروتئینی

    تفاهم نامه ارائه بن خرید مواد پروتئینی

     تهیلات تامین سبد غذایی خانوار

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۲/۰۴تاریخ خاتمه :۱۳۹۸/۰۲/۰۴مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :مجتمع پروتئینی پاک
    محل اجرا
    ابتدای بلوار استقلال