اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • قرارداد چاپ و نصب و پاکسازی (هفت خان رستم)

    قرارداد چاپ و نصب و پاکسازی (هفت خان رستم)

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۱۲/۲۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۳۱مبلغ اعتبار :305,200,000 ریال
    پیمانکار :شهروند هشتم