اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • اداره پست (اخذ عوارض خودرو شهرداری)

    اداره پست (اخذ عوارض خودرو شهرداری)

     شناسائی ، پیگیری و وصول عوارض خودرو

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۱/۳۱مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :شهروند هشتم
    محل اجرا
    میدان عدل خمینی - پست مرکزی