اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • دال گذاری حاشیه بلوار شهید قانع

    دال گذاری حاشیه بلوار شهید قانع

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۰تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۱۰/۲۰مبلغ اعتبار :333,000,000 ریال
    پیمانکار :شرکت آشیان ایمن خلج