اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • تفاهم نامه فروش ، نصب ، تست و عیب یابی انواع باطری خودرو

    تفاهم نامه فروش ، نصب ، تست و عیب یابی انواع باطری خودرو

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۹/۱۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۸/۰۹/۱۴مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :حسن جوادپور
    محل اجرا
    حاشیه میدان پانزده خرداد