اوقات شرعی
 
     
   • منوی نظر سنجی
   • نتایج نظرسنجی
    همکار گرامی ، اجرای کدام یک از فعالیت های ذیل توسط شهروند هشتم در 3 ماهه اول سال 98 را در اولویت می دانید؟
    واگذاری گوشت گرم گوسفندی
    000
    %50 499 رای
    واگذاری گوشت سفید گرم
    000
    %6 64 رای
    واگذاری روغن
    000
    %3 27 رای
    واگذاری برنج
    000
    %41 405 رای