اوقات شرعی
 
     
   • بخشهای خبری
   • صفحه اصلی سرویس خبر
    اجرای آخرین مرحله از طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی در بهار 98 به متقاضیان و همکاران محترم شهرداری مشهد
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶  
    اجرای چهارمین مرحله از طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی (برّه) به متقاضیان محترم
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶  
    اجرای مرحله سوم از طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی (برّه) به متقاضیان محترم
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵  
    اجرای دومین مرحله از طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی (برّه) به متقاضیان محترم
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۲  
    اجرای اولین مرحله از طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی (برّه) به متقاضیان محترم
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۲  
    بازگشایی فروشگاه تعاونی کارکنان شهرداری مشهد
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۲۲  
    ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی با شرایط پرداخت ؛ ویژه سهامداران محترم شهروند هشتم
    سلامت دهان و دندان - پزشکی - شهروند هشتم - سهامداران
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۱۹  
    واگذاری گوشت گرم گوسفندی (بره) به کارکنان محترم شهرداری مشهد
    گوشت گرم - کارکنان - بازنشستگان - شهرداری مشهد - شهروند هشتم
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۱۹  
    اعلام زمان شروع به کار شهروند هشتم در سال جدید
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸  
    مرحله چهارم طرح واگذاری گوشت گرم گوسفندی به کارکنان محترم شهرداری مشهد
    -
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷