• دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
اوقات شرعی
 
     
   • صفحه اصلی سرویس
    ردیفشرح خدمات
    1تامین و بکارگیری خودروهای گشت انضباط ترافیکی تعداد بازدید :194
    2توزیع باکس های «کتاب در تاکسی» تعداد بازدید :165
    3خدمات فضاسازی بیرونی اتوبوس های کارناوال هفت خوان رستم تعداد بازدید :158
    4 صدور پروانه فعالیت و اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری بار تعداد بازدید :7279
    5 پیگیری و وصول مطالبات درآمدی شهرداری مناطق 9 و 12 تعداد بازدید :839
    6 خدمات عوارض خودرو تعداد بازدید :3958
    7 خدمات بیمه شهروندهشتم تعداد بازدید :1110
   • جدیدترین خدمات
    تامین و بکارگیری خودروهای گشت انضباط ترافیکی
    توزیع باکس های «کتاب در تاکسی»
    خدمات فضاسازی بیرونی اتوبوس های کارناوال هفت ...
    صدور پروانه فعالیت و اشتغال در حوزه حمل و ...
    پر بازدیدترین خدمات
    صدور پروانه فعالیت و اشتغال در حوزه حمل و ...
    خدمات عوارض خودرو
    خدمات بیمه شهروندهشتم
    پیگیری و وصول مطالبات درآمدی شهرداری مناطق 9 ...