اوقات شرعی
 
     
   • خدمات بیمه شهروندهشتم
    خدمات بیمه شهروندهشتم
    تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
    تعداد مشاهده: 1119

     خدمات بیمه ای شهروند هشتم

     

     

     

     فعالیت بیمه شرکت شهروند هشتم از تیرماه سال 1388 جهت ارائه خدمات به پرسنل محترم شهرداری مشهدآغازگردیده‌است ومفتخراست اعلام بدارد تعداد بیمه نامه های صادره تا امروز بالغ بر 26.000 فقره بیمه نامه در رشته‌های گوناگون بوده وسهم کوچکی از خدمات شرکت به شهرداری مشهد را شامل گردیده است.صدور بیمه نامه در کلیه رشته های بیمه ای بشرح ذیل از خدمات این واحد می باشد.

    صدور بیمه نامه در بخش های بیمه های اشخاص واموال و مسئولیت. شامل: انواع رشته های بیمه های عمرانفرادی وعمر و سرمایه گذاری وپس انداز ورشته‌های بیمه عمر گروهی – بیمه های حوادث گروهی وانفرادی-بیمه تکمیل درمان. بیمه های آتش‌سوزی مسکونی و تجاری وصنعتی و اتومبیل شامل ثالث و بدنه، بیمه‌های کشتی و هواپیما.

    بیمه‌های مسئولیت شامل انواع رشته های مسئولیت مدنی وحرفه ای و مسئولیت کارفرمایی مانند مسئولیت جامع شهروندی، مسئولیت مهندسان ناظر ومحاسب پروژه، مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان ومدیران بیمارستان‌ها ودرمانگاه‌ها، مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی وتیم های ورزشی و...

    بیمه های مهندسی شامل انواع رشته های تمام خطر مانند تمام خطر پیمانکاری، تمام خطر نصب، ماشین‌آلات پیمانکاری،سازه‌های تکمیل شده و درحال ساخت و...وبیمه‌های خاص و تجهیزات الکترونیکی مانند بیمه‌های تجهیزات الکترونیکی سازمان‌ها و تجهیزات ترافیکی منصوب در سطح شهر و...

    خدمات

    توسعه خدمات رایگان مشاوره وصدور
    ارائه خدمات بازدید در محل برای بیمه گزاران
    ارائه خدمات خاص در نحوه پرداخت حق بیمه اقساطی بدون محاسبه سود
    ارائه خدمات مشاوره خسارت