اوقات شرعی
 
     
   • تامین و بکارگیری خودروهای گشت انضباط ترافیکی
    تامین و بکارگیری خودروهای گشت انضباط ترافیکی
    تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
    تعداد مشاهده: 200

          شرکت شهروند هشتم طی قراردادی با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد؛ اقدام به تامین و بکارگیری 6 دستگاه خودروی سواری سمند (دارای GPS ، چراغ گردان و عامل پلیس راهنمائی رانندگی دارای قبض جریمه)  به جهت انجام خدمات بازرسی و گشت انضباط ترافیکی نموده است.

    هدف: اجرای گشت بازرسی در معابر شهر مشهد ، با استفاده از خودروهای گشت حمل و نقل و ترافیک با حضور پلیس راهنمائی و رانندگی به منظور پایش، کنترل ، نظارت و رسیدگی به تخلفات رانندگی و آئین نامه ائی خودروهای حمل و نقل عمومی و شخصی با هدف بهبود عملکرد شبکه ی حمل و نقل و ترافیک و ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری مشهد و تحقق ماموریت های ذیل:

    • رسیدگی به تخلفات رانندگی خودروهای حمل و نقل عمومی و شخصی
    • رسیدگی به ضوابط تردد ناوگان عمومی
    • اجرای طرح انضباط ترافیکی و هدایت ترافیکی 

     

    تامین و بکارگیری خودروهای گشت انضباط ترافیکی