اوقات شرعی
 
     
   • رئیس حسابداری

        

    ** رئیس حسابداری **


    مریم علی نیا
    تلفن: 37136842
    پست الکترونیکی: M.Alinia
    20010@Gmail.com
    مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
    نشانی: میدان شهداء، ساختمان تجاری اداری توس، طبقه دوم، واحد 14 و 15
    ************************************************************************

    اهم وظایف: رئیس حسابداری - تهیه و تنظیم و ارائه گزارش اظهارنامه ارزش افزوده به داراییثبت و صدور اسناد پرداختی و لیست حقوق و دستمزد - مفاصاحساب و تهیه صورت وضعیتها و اسناد تضمینی - ارسال لیست بیمه و مالیات به سازمان های تأمین اجتماعی و امورمالیاتی  و سایر امور محوله...

    تعداد بازدید :721
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: