اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • اجاره غرفه تجاری در بوستان خورشید

    اجاره غرفه تجاری در بوستان خورشید

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۸/۳۰تاریخ خاتمه :۱۳۹۹/۰۸/۲۹مبلغ اعتبار :
    محل اجرا
    انتهای بلوار هاشمیه - پارک خورشید