اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • دریافت پروانه بهره برداری تاکسیرانی

    دریافت پروانه بهره برداری تاکسیرانی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۹/۰۴/۰۲تاریخ خاتمه :۱۴۰۱/۰۴/۰۱مبلغ اعتبار :
    محل اجرا
    انتهای خیابان فداییان اسلام - سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد