• دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • قرارداد عوارض خودرو

    قرارداد عوارض خودرو

    شناسایی، پیگیری و وصول عوارض خودرو

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۲/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۷/۰۲/۰۱مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :شرکت شهروند هشتم