• چهارشنبه،01 بهمن 1399
 • ورود
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • قرارداد واگذاری خدمات دبیرخانه برنامه های فرهنگی(معاونت فرهنگی سازمان)

    قرارداد واگذاری خدمات دبیرخانه برنامه های فرهنگی(معاونت فرهنگی سازمان)

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۶/۰۶/۳۱مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :شرکت شهروند هشتم