• دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • تفاهم نامه با مجموعه پذیرائی

    تفاهم نامه با مجموعه پذیرائی

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۱/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۸/۰۱/۰۱مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :رستوران آل رضا (ع)
    محل اجرا
    بلوار فردوسی روبروی آپارتمان های مرتفع