اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • جایگاه سوخت CNG شاندیز

    جایگاه سوخت CNG شاندیز

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۲/۰۳تاریخ خاتمه :۱۳۹۸/۰۲/۰۳مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :شهروند هشتم