اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • تفاهم نامه خریدکالای دیجیتال

    تفاهم نامه خریدکالای دیجیتال

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۵/۲۵تاریخ خاتمه :۱۳۹۹/۰۵/۲۵مبلغ اعتبار :
    پیمانکار :بازرگانی یکتا
    محل اجرا
    آبکوه 17