اوقات شرعی
 
     
   • منوی نظر سنجی
   • نتایج نظرسنجی
    راه اندازی صندوق
    بلی
    000
    %92 2600 رای
    خیر
    000
    %8 236 رای