اوقات شرعی
 
     
   • منوی نظر سنجی
   • نتایج نظرسنجی
    همکار گرامی ، اجرای کدام یک از فعالیت های ذیل توسط شهروند هشتم در 3 ماهه اول سال 98 را در اولویت می دانید؟
    واگذاری گوشت گرم گوسفندی
    000
    %47 323 رای
    واگذاری گوشت سفید گرم
    000
    %7 45 رای
    واگذاری روغن
    000
    %2 14 رای
    واگذاری برنج
    000
    %44 305 رای