اوقات شرعی
 
     
   • عنوان: فرم احراز هویت سهامداران شهروندهشتم
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال

    سهامدار گرامی ، به جهت نیاز این شرکت تعاونی به ارتباط تنگاتنگ با سهامداران خود و اطلاع رسانی مستمر در خصوص اقدامات اجرایی و رفاهی، لذا شایسته است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید.


    بدیهی است درصورت عدم حضور یا ارسال اطلاعات سهامداران ،مسئولیت های بعدی متوجه ایشان خواهد بود.

    1 * کد سهامدار:

    2 * نام:

    3 * نام خانوادگی:

    4 * نام پدر:

    5 * کدملی:

    6 * شماره شناسنامه:

    7 * شماره تلفن همراه:

    8 * آدرس محل سکونت:

    9 * محل خدمت در سال 88:

    10 * وضعیت خدمت کنونی:

    11 * محل خدمت:
    در صورتی که بازنشسته می باشید کلمه (( ندارد)) را در فرم وارد نمایید.