• جمعه،27 فروردین 1400
 • ورود
اوقات شرعی
 
     
   • عنوان: پرسشنامه استخدام
    کاربر: کاربر ناشناس    فرم استخدامی شرکت شهروند هشتم

     

    نکته: تکمیل نمودن این پرسشنامه ملاک بر استخدام قطعی نمی باشد، و در صورت نیاز و صلاحدید با شما متقاضی گرامی تماس حاصل خواهد شد.


    ردیف سوال
    1 * نام

    2 * نام خانوادگی

    3 * نام پدر

    4 * تاریخ تولد

    5 * محل تولد

    6 * شماره شناسنامه

    7 * دین

    8 * مذهب

    9 * وضعیت تاهل

    10 * وضعیت سربازی

    11 * آدرس منزل

    12 * تلفن همراه

    13 * آخرین مدرک تحصیلی

    14 دوره های آموزشی و مهارت های فنی

    15 * سطح زبان انگلیسی

    16 فعالیت های اجتماعی / تحقیقاتی

    17 * سوابق پزشکی

    18 مشخصات افراد تحت تکفل

    19 مشخصات معرف

    20 سوابق کاری(بیمه ای)

    21 * تصویر عکس پرسنلی را بارگزاری نمائید.


    فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, text, rar, zip, mp4,mp3

    میزان حقوق درخواستی: طبق قانون کار می باشد.


    تعهد داوطلب: صحت مندرجات در فرم را تائید می نمایم. در صورتیکه اطلاعات ارائه شده کذب و مغایر با واقعیت باشد، شرکت مختار به اتخاذ تصمیم در مورد اینجانب می باشد.


    هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را در اسرع وقت به شرکت اطلاع خواهم داد.