اوقات شرعی
 
     
   • عنوان: درخواست عضویت در شرکت شهروند هشتم
    کاربر: کاربر ناشناس    همکاران گرامی که متقاضی عضویت در سهامداران شرکت شهروند هشتم می باشند، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند و پس از احراز هویت با ایشان تماس حاصل خواهد شد.


    ردیف سوال
    1 * نام

    2 * نام خانوادگی

    3 * نام پدر

    4 * کدملی

    5 * شماره شناسنامه

    6 * تاریخ دقیق تولد

    7 تلفن ثابت یا همراه

    8 * کد حقوقی

    9 * محل خدمت و پست سازمانی